Verejné služby a ich hodnotenie

Zamestnanci, najmä tí, ktorých činnosť poskytuje verejné služby, majú okrem svojho nadriadeného ešte jedného šéfa, zákazníkov. Je pochopiteľné, že nadriadený nemôže mať 100% prehľad a nonstop čas na to, aby dokázal neustále sledovať morálku každého zvereného zamestnanca. Avšak zákazníci áno, nakoľko je ich stonásobne viac a dotyčné služby využívajú denne. Každý podnik by sa mal […]