Problém nedostatočného rozvoja osobnosti vzniká už v materských školách. Stačí, ak sa dieťa na veci pozerá z iného uhla pohľadu a je hneď klasifikované ako „pomalšie“,. To, že sa dieťa vymyká tabuľkám a normám, však môže svedčiť aj o jeho nadmernej inteligencii. Preto ak u svojho potomka zaregistrujeme podobné prejavy, mali by sme sa poradiť s odborníkom.
Nemusí sa však jednať o žiadne odchýlky. Ak ale dieťati začneme potláčať jeho vlastné myslenie, ide o prvý krok k tomu, aby sa naučilo používať vlastný rozum.

kniha
 
Ďalším problémom je základná škola a stupne vzdelania, ktoré nasledujú po nej. Celé naše školstvo je zamerané najmä na memorovanie. Ak dieťa niečomu nerozumie, učiteľ ho mnohokrát umlčí tým, že sa to má jednoducho naučiť. Je úplne jedno o aký predmet sa jedná. Každú jednu látku a témy, by malo každé jedno dieťa v triede najprv dokonale pochopiť. Bifľovanie síce rozvíja našu pamäť, ale mozgovým závitom nedá vôbec zabrať. Pri takomto spôsobe vzdelávania máme na svete kvantum ľudí, ktorí zo seba vedia vysypať stovky poučiek, ale v živote ich nevedia žiadnym spôsobom využiť. Povedzme si pravdu, že ovládať násobilku z pamäti je pekné a zaručí nám to aj dobré známky na vysvedčení. Ak však v obchode nevieme prepočítať, ktorý tovar je cenovo výhodnejší, táto vedomosť nám v mozgu iba zbytočne zaberá miesto.
Skúste v tomto smere, svoje deti rozvíjať ako sa len dá. Veľmi dobru voľbou sú rôzne hračky, alebo spoločenské hry, pri ktorých môžu používať logické myslenie.
 
kostky
 
Ak sa už nenachádzame v detskom veku, zapracovať na svojej osobnosti môžeme našťastie stále. To, že sa môžeme vzdelávať celý život, je známy fakt. Neuspokojte sa však iba s čítaním kníh. Keď vás to však baví, skúste si ich posolstvá premietnuť aj do praktického života.  Zapracujte tiež na svojom premýšľaní. To môžete robiť pri všetkých činnostiach vo svojom živote. Ak si napríklad kúpite nový nábytok, skúste pri jeho inštalácií využiť zručnosti a schopnosti, ktoré ste počas svojho života nadobudli.